Contact

Contacteer mij


Voor meer informatie met betrekking tot lessen, kampen,.... kan u mij steeds contacteren via onderstaande gegevens.

Adres


De Costerstraat 32

3078 Everberg


Email


info@fidastic.be


Telefoon


0476 99 22 51

Tijdstip


U kan mij dagelijks bereiken bij voorkeur 's avonds (na 17u) of in het weekend.


Betalingsgegevens

rekeningnummer: BE44 0689 0910 5245

Belfius bank


Facebook

FidasticPrivacy-verklaring (GDPR = General Data Protection Regulation)


Fidastic hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Fidastic houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


• Foto's gemaakt van de leden op activiteiten worden enkel gebruikt op de website, facebook, publiciteit,... indien het betrokken lid zicht akkoord verklaart (via onderstaande knop in inschrijvingsdocument).

Reserveer jouw les/kamp

of vraag meer informatie

 
 
 
 
Ik verklaar dat ik de privacy-verklaring heb gelezen en goedgekeurd.
Ik verklaar hierbij dat ik mij niet akkoord verklaar met de privacy-verklaring.
 
Ik verklaar dat foto's, gemaakt van mij op evenementen, mogen gebruikt worden door de vereniging.
Ik wens dat de vereniging geen fotomateriaal, gemaakt op hun activiteiten, gebruikt binnen de vereniging.
 
 

locatie van de lessen/kampen


De lessen en kampen gaan door in OC Oud-gemeentehuis - gemeentehuisstraat 11 - 3078 Everberg